Čo ponúkam

Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Možnosť rozvoja, podpory, vedenia a nadhľadu v bezpečnom, otvorenom vzťahu a priestore pre terapeutov, psychoterapeutov, lektorov, učiteľov, vedúcich pracovníkov, sociálnych pracovníkov ...


Pokiaľ je to vhodné využívam v supervízii i artetechniky - ArteSupervízia. Tento prístup je vhodný pre všetky pomáhajúce profesie nie len pre arteterapeutov.  Obrazové sebavyjadrenie pomocou línií, farieb a tvarov nám niekedy môže pomôcť lepšie odhaliť naše vnútorné prežívanie než slovné vyjadrenie.


Individuálna supervízia

Začiatok supervízie s klientom/supervidovaným je o krátkom oboznámení čo je supervízia, čo je jej obsahom, náplňou a cieľom. Klientovi vysvetlím ako mu môžem byť nápomocná a užitočná, čo všetko vieme alebo môžeme prebrať, vyriešiť. Povieme si ako budeme postupovať a pracovať. Dohodneme si dĺžku trvania, pravidelnosť a podmienky supervízie. Supervidovaného vyzvem aby predostrel svoje potreby, čo budeme skúmať, čo bude predmetom supervízie. Pri práci som akceptujúca a zhovievavá. Vytváram bezpečný priestor, aby mohol slobodne "vykladať" to, čo považuje za potrebné. Som v roly reflektujúcej, bez tlačenia na supervidovaného a snažím sa zachytiť jeho prežívanie a potreby. Vytváram vzťah založený na rešpekte, úcte, empatii a dôvere. Dôležitým je zachovanie autenticity. Supervízia prináša obojstranný rozvoj a rast.


Skupinová supervízia alebo supervízia v skupine


Podobne ako v individuálnej supervízii, klientom v skupine v krátkosti objasním čo je supervízia, čo je jej obsahom, náplňou a cieľom. Pri skupinovej supervízii zohľadňujem nielen potreby, ale i dynamiku celej skupiny. Informujeme sa o priebehu supervízie. Dohodneme si dĺžku trvania, pravidelnosť a podmienky supervízie vyhovujúcej pre celú skupinu. Vysvetlím ako môžem byť nápomocná a užitočná, čo všetko môžeme prebrať a vyriešiť.  V procese supervízie vytváram atmosféru a vzťahy založené na rešpekte, úcte, empatii a dôvere. Podstatou skupinovej supervízie je otvorenosť a autentickosť všetkých zúčastnených.


© 2021 Supervízia Katarína Vargová
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!