O mne

Mgr. Art.  Katarína Vargová

certifikovaná supervízorka zapísaná na MPSVaR pod zn. sp. 28347/2020- M_OSSODRZS

Mám rada výzvy, hľadanie súvislostí a nových možností. Som kreatívna, empatická a načúvam svojej intuícii. Rada sa učím, robím nové veci a hľadám riešenia. Toto mi pomáha rásť vo svojom osobnom i profesnom živote. Snažím sa dať do svojej práce všetko čo viem a môžem. Som absolventkou akreditovaného 250 hodinového vzdelávania v supervízii pomáhajúcich profesií v Coachingplus org., zapísaná na MPSVaR pod zn. sp. 28347/2020- M_OSSODRZS. Certifikovaná arteterapeutka, členka asociácie slovenských arteterapeutov ASA, výtvarníčka  a lektorka.  

Pri práci s klientmi ma baví hľadať súvislosti. Rada ľuďom sprostredkúvam osobnú skúsenosť s tým, že môžu posúvať svoje hranice, ísť mimo komfort bez pocitu ohrozenia. Pri práci so supervidovanými som akceptujúca a zhovievavá. Klientom vytváram nehodnotiaci bezpečný priestor, aby mohli slobodne "vykladať" to, čo ich ťaží. Som v roly reflektujúcej bez nátlaku na supervidovaných.  Môj prístup je humanistický, človeka vnímam ako jedinečnú a neopakovateľnú existenciu, pozerám sa na neho ako na celok. Pomáham supervidovaným sa zlepšovať, rozširovať a budovať zručnosti, úspechy a schopnosti. Mám rada "aha" efekty, ktoré pomáhajú mojim klientom. Pre mňa sú pozitívnou informáciou, že boli správne vedení. 

Pokiaľ je to vhodné využívam v supervízii i artetechniky - ArteSupervízia. Tento prístup je vhodný pre všetky pomáhajúce profesie nie len pre arteterapeutov. Obrazové sebavyjadrenie pomocou línií, farieb a tvarov nám niekedy môže pomôcť lepšie odhaliť naše vnútorné prežívanie než slovné vyjadrenie.

Moje aktuálne silné témy

Sloboda, ktorá mi umožňuje rozvoj - akýkoľvek. Hľadanie riešení vnímam ako výzvy - vychádzam z toho, že riešenia existujú, nastavovanie zrkadla a hľadanie možných ciest v súvislostiach.  Rada objavujem nové obzory vzdelávania sa. Slobode, výzvam a obzorom som otvorená. Posúvajú ma ďalej, zároveň napĺňajú a otvárajú nové možnosti. Kto sa prestane učiť, začína stagnovať a degradovať.


© 2021 Supervízia Katarína Vargová
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!